1. Đối với sản phẩm hữu hình

Hiện tại Công ty TNHH Công Nghệ AKG đang triển khai 2 hình thức thanh toán tiền mặt.
a. Hình thức đến địa điểm bán để mua hàng.
Hiện tại Cửa Hàng An Giang Tech đã mở rộng quy mô điểm bán tới 63 tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng mua hàng.
b. Hình thức Trả tiền khi nhận hàng (Người mua hàng sẽ trả phí vận chuyển) COD.
Thời gian giao nhận hàng sẽ được thông báo đến khách hàng thông qua kênh giao tiếp của nhà vận chuyển.

2. Đối với sản phẩm dịch vụ

Sau khi nhân viên Công ty TNHH Công Nghệ AKG thực hiện xong dịch vụ, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên và hoàn tất đơn hàng.