Cửa Hàng An Giang Tech chuyên cung cấp các sản phẩm Viễn Thông và Công nghệ thông tin, thiết bị y tế, thiết bị trường học.

SỨ MỆNH (MISSION)

Thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh nghiệp, hộ gia đình.

Cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật, các sản phẩm Viễn Thông và sản phẩm Công nghệ thông tin, Giải pháp Tích hợp.

  • Chuyên nghiệp
  • Chất lượng
  • Chi phí cạnh tranh

TẦM NHÌN (VISION)

Trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình thông minh, hiệu quả cao nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUE)

1. Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý
2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại.
3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.
4. Sáng tạo là sức sống.
5. Tư duy hệ thống.
6. Kết hợp Đông Tây.
7. Truyền thống và cách làm người lính.
8. An Giang Tech là ngôi nhà chung.

Thông tin liên hệ
– Phone: 0979400066
– Email: lienhe.angiangtech@gmail.com
– Website: www.shopag.vn